Vyučující

Ředitelka školy:
Mgr. Klea Gabrielová – skolavfn@seznam.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Alena Přecechtělová – skolavfn.precechtelova@seznam.cz

Vyučující ZŠ:
PaedDr. Zuzana Fajnorová – skolavfn.fajnorova@seznam.cz
Mgr. Tamara Horváthová – skolavfn.horvathova@seznam.cz
Kateřina Kenardžievová, Dis. – skolavfn.kenardzievova@seznam.cz
PaedDr. Věra Marie Ondrášková – skolavfn.ondraskova@seznam.cz
Mgr. Andrea Sládková – skolavfn.sladkova@seznam.cz
Mgr. Štěpánka Šimková – skolavfn.simkova@seznam.cz

Učitelky MŠ:
Alena Baťhová – skolavfn.bathova@seznam.cz
Mgr. Tereza Dérerová – skolavfn.dererova@seznam.cz
Bc. Tereza Kouklíková – skolavfn.koukolikova@seznam.cz
Mgr. Arlen Řeháčková – skolavfn.rehackova@seznam.cz
Maria Ulrichová – skolavfn.ulrichova@seznam.cz