Informace o zpracování osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb.

Kontaktní údaje pověřence:

Mgr. Eva Šmídová
Moore Czech Republic s.r.o.
Karolinská 661/4, 186 00 – Praha 8
tel.: 731 609 403
email: consultant@moore-czech.cz

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí u ředitelky školy.