Historie školy

Naše škola vznikla spojením několika škol, které byly založeny na některých klinikách na Praze 2 už v padesátých letech dvacátého století. Nejstarší z nich byla škola při dětském oddělení psychiatrické kliniky UK. Byla založena k 1.9. 1947 na popud známého doc.Dr. Apetauera.

Škola je samostatným právním subjektem jehož zřizovatelem je Hlavní město Praha.

Součástí této základní školy je i mateřská škola.